Умови конкурс H2020-MSCA-COFUND-2019 "Співфінансування регіональних, національних та міжнародних програм"

19.06.2019

Оголошення конкурсу: 4 квітня 2019 року

Граничний термін: 26 вересня 2019 року

Мета: Схема COFUND спрямована на стимулювання регіональних, національних та міжнародних програм для сприяння впровадженню передового досвіду в навчанні, мобільності та розвитку кар’єри дослідників, поширюючи передові практики програми «Дії Марії Склодовської-Кюрі».

Це досягатиметься шляхом співфінансування нових або чинних регіональних, національних та міжнародних програм, спрямованих на відкриття та забезпечення міжнародного, міжгалузевого та міждисциплінарного дослідницького навчання, а також транснаціональної та міжгалузевої мобільності дослідників на всіх етапах їхньої кар’єри.

Сфера застосування: Кожна пропозиція, що фінансується за схемою COFUND, повинна мати єдиного бенефіціара, який нестиме відповідальність за наявність необхідних додаткових коштів для виконання пропозиції.

Заявники подають багаторічні пропозиції щодо нових або чинних програму докторантур чи стипендіальних програм, від яких очікується, що вони матимуть вплив на посилення пов’язаних з дослідженнями та інноваціями людських ресурсів на регіональному, національному або міжнародному рівні.

Заявники, що скористалися перевагами COFUND під час попередніх конкурсів (згідно з Сьомою рамковою програмою або згідно з програмою «Горизонт 2020»), повинні пояснити, яким чином їхня пропозиція підвищує цінність по відношенню до передового досвіду та/або критерію оцінки впливу у порівнянні з їхнім(и) попереднім(и) ґрантом(-ами). Як приклад, додаткова цінність може мати форму розширення мереж взаємодії з організаціями в менш представлених країнах або заходів з нарощування потенціалу в цьому відношенні для подальшої розбудови Європейського дослідницького простору.

Дослідники, що підтримуються за цією схемою, повинні дотримуватися правил мобільності за програмою «Дії Марії Склодовської-Кюрі».

Необхідно уникати обмежень стосовно походження та місця призначення дослідників. Підтримку не може бути надано дослідникам, які вже мають постійну роботу в організації, яка надає таку підтримку.

Запропонованим програмам рекомендується охоплювати всі дослідницькі дисципліни (за принципом «знизу-вгору»), але вони також можуть зосередитися на конкретних дисциплінах. У цьому випадку діапазон охоплених дисциплін повинен передбачати обґрунтовану гнучкість для дослідників.

Програми, які визначають пріоритети для конкретних дослідницьких дисциплін на підставі національних або регіональних Стратегій досліджень та інновацій для розумної спеціалізації (стратегії RIS3) можуть також бути підтримані. Заохочується взаємодія з Європейськими структурними та інвестиційними фондами (ESIF).

COFUND має таку форму:

A) Програми докторантури

Програми докторантури спрямовані на розробку та розширення дослідницьких компетенцій дослідників на ранній стадії. Навчання відповідає Принципам ЄС щодо інноваційної докторантури. Будуть підтримуватися суттєві навчальні модулі, зокрема цифрові, що стосуються ключових навичок, які є спільними для всіх областей, та сприяють культурі Відкритої науки, інноваціям та підприємництву. Позитивно враховуватиметься співпраця з ширшим колом партнерських організацій, зокрема з неакадемічного сектора, які можуть забезпечувати можливості для приймання чи відрядження, навчання дослідженням чи навичкам широкого застосування, а також інноваційні та міждисциплінарні елементи запропонованої програми.

Кожен дослідник повинен бути зарахований на програму докторантури. Увага приділяється якості заходів з нагляду та моніторингу, а також професійній орієнтації. Процедура відбору кандидатів у докторантуру повинна бути відкритою, прозорою та ґрунтуватися на заслугах. Повідомлення про вакансію повинно включати мінімальну суму заробітної плати до вирахування податків, запропоновану дослідникові, як це передбачено у пропозиції.

B) Стипендіальні програми

Стипендіальні програми фінансують стипендії на індивідуальне дослідницьке навчання та розвиток кар’єри для досвідчених дослідників. Підтримувані програми повинні мати регулярні відбіркові тури після встановлених граничних термінів або регулярні дати завершення прийому, що дозволяє чесну конкуренцію між дослідниками, що подають заявки. Відбір повинен ґрунтуватися на відкритому, широко розрекламованому конкурсі (повідомлення про вакансію повинно включати мінімальну суму заробітної плати до вирахування податків, запропоновану дослідникові, як це передбачено у пропозиції), з прозорою міжнародною експертною експертизою та відбором кандидатів на основі заслуг. Типи мобільності, що підтримуються стипендіальними програмами, можуть бути подібними до тих, що підтримуються згідно з Індивідуальними стипендіями Марії Склодовської-Кюрі. Окрім транснаціональної мобільності, заявникам рекомендується включати до своїх програм елементи міжгалузевої мобільності та міждисциплінарності. Стипендіальні програми повинні ґрунтуватися на індивідуальній мобільності, тобто дослідники повинні мати можливість вільно обирати тему дослідження та відповідну організацію, яка їх прийме, задовольняючи їхні індивідуальні потреби.

З огляду на те, що метою стипендіальних програм із спільним фінансуванням є підтримка окремих стипендіатів, дослідницькі групи фінансуватися не будуть.


Повернутися до списку

Анонс подій

08.12.2020
Інформаційний день «Research and Innovation Day in Ukraine»

11 грудня 2020 року Міністерство освіти і науки України за підтримки Представництва України при Європейському Союзі організовує інформаційний день «Research and Innovation Day in Ukraine».

 Захід включає п’ять сесій, на яких буде розглянуто: 

 -інформування щодо здійснених...

детальніше...
13.11.2020
Конкурс European Researchers' Night
«Європейська ніч дослідників»  це загальноєвропейський захід, що фінансується за програмою Дії Марії Склодовської-Кюрі (MSCА) і спрямований на демонстрацію різноманітності науки, її впливу на повсякденне життя суспільства, а також на стимулювання інтересу до розвитку наукової кар’... детальніше...
07.09.2020
Конкурси індивідуальних стипендіальних програм
Всім бажаючим отримати нові фахові навички та підвищити свій професійний рівень за допомогою міжнародної та міжгалузевої мобільності, нагадуємо, що триває подання заявок на відкриті конкурси Рамкової програми «Горизонт 2020» за напрямком «Дії Марії Склодовської-Кюрі». детальніше...
15.11.2019
Неофіційний посібник, що до oформлення проекту: Innovative Training Networks
NCPs Марії Склодовської-Кюрі в рамках проекту "Net4Mobility +" підготували неофіційний посібник, що до oформлення проекту: Innovative Training Networks (ITN), Call: H2020-MSCA- ITN детальніше...
28.10.2019
Інформаційний день "EUROPEAN RESEARCHERS' NIGHT 2020"
CALL H2020-MSCA-NIGHT-2020
INFORMATION DAY, 15 NOVEMBER 2019
The event will be web streamed only, it will be available to be watched anytime from 15/11/2019 at 10 a.m onwards, throught the following link: https://webcast.ec.europa.eu/h2020-msca-night-2020-infoday
детальніше...
11.10.2019
MSCA-NIGHT-2020: Європейська ніч дослідників
MSCA NIGHT Call 2020 відкритий, всю пов’язану інформацію можна знайти на веб-сайті MSCA
детальніше...
Всі події